Как да разберем каква земеделска култура се отглежда на дадено място?

Ще видим как става това само с един Notebook…и малко Python и JavaScript.

След въвеждането на регламента на ЕС за използване на данни от програма Коперник в Общата земеделска политика на ЕС, именно този тип анализи ще намалят значително разходите за проверки на място.

Примерът е от Добруджа за период от 1 година (ноември 2017 – октомври 2018). Графиките са на избрани земеделски парцели в землището на гр. Добрич.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment