Колко замърсен е въздуха, който дишаме?

Актуална и детайна информация за това дава услугата за мониторинг на атмосферата (CAMS) на Коперник.

За прогнози на ниво населено място могат да се използват данни от CAMS, комбинирани с измервания от наземни станции и уреди. Почасовите данни от CAMS, позволяват да се проследи движението на замърсителите, да се идентифицират явления, обекти и причини за замърсяването, да се правят допълнителни времеви анализи.

На графиките са представени данни за концентрация на ФПЧ10 от АИС Шумен за 10 годишен период. Въпреки общата тенденция за намаляване на броя на дните с концентрации над допустимите норми, за периода 2009-2018 през нито една година той не е бил под 35. Рекорд в периода е 2011г. с 109 дни с концентрации над допустимите норми. Ясно се забелязва и общата тенденция за нарастване на замърсяването от ноември с пик през най-студените месеци.

Данни: АИС Шумен
Обработка и визуализация: GEO Polymorphic Cloud

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment